لطفا از مرورگر گوگل کروم  Google Chrome استفاده فرمایید.


فقط در این سایت
در همه سایتهای دانشگاه علوم پزشکی بابل

  
-------------------------------
-------------------------------
  
-----------------------------

آدرس : بابل ، خیابان گنج افروز ، دانشگاه علوم پزشکی بابل | تلفن: 01132190557 | فکس: 01132190557 | کد پستی: 47745-47176  |  E-mail: info@mubabol.ac.ir